Анук е древноегипетски бог-пазител на изгрева и залеза.Изобразяван е като два лъва поддържащи слънчевият диск.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.