Древни цивилизации
Advertisement
Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни
Анубис

Анубис е древноегипетски бог на смъртта, а понякога и на Отвъдния свят.

Този бог е изобразяван с глава на куче (погрешно смятана за глава на чакал). Не се знае точно произходът му, но в плоча още от времето на Аха се споменава неговият празник. Оттук нататък той се смята за владетел на Отвъдното и ръководи всички погребални култове до края на V династия, когато се наблюдава възход на култа към Озирис. Тогава Анубис става само Пазител на Отвъдното. Известен е и като Пазител на мъртвите.

Изобразен е върху знака на XVII южен ном, в чиято столица Каза (Кинополис) съществувал специален култ. Неговото животно е дивото куче от долината на река Нил, което най-често е черно; Анубис е изобразяван като черно на цвят куче или човек с черна кучешка глава. Предполага се, че тук не става въпрос за цвета на траура, а за цвета на използвания при мумифицирането асфалт, т.е. цвета на възраждането. Религиозните спекулации го превръщат ту в син на Ре и Нефтида (според „Текстове от пирамидите“ той е четвъртия син на слънчевия бог и баща на Qeb-hwt, позната и като Кебехут, богиня на прохладата), ту на Озирис и Нефтида, ту на Нефтида и на Сет, ту пък брат на Озирис.

Анубис с йероглифи
<hiero>i-n:p-w-E16</hiero>
Anubis-Hatshepsut

Релеф на Анубис в храма на Хатшепсут

Смята се също, че майка му е Хезат или Бастет, а баща му е неизвестен. Приписва му се изобретяването на мумифицирането — според озиристическата легенда след като Сет убива Озирис, Ре го изпраща да изпълни изискванията на погребалния култ към мъртвите и да го мумифицира. Тази легенда четем върху гроб от Средното царство, но най-вероятно е с по-древен произход, така че обредът по мумифицирането не се оказва нищо повече от повторение на един божествен обред по зададен вече архетип — ръководещият мумифицирането жрец носи маска и се отъждествява с Анубис. Най-широко разпространените определения за него са: „този, който присъства на балсамирането“, „този, който стои навръх планината“ (планината извежда до дома на мъртвите — в нея са издълбавани хипогеите), „владетел на некропола“ и „този, който е ут“ (Имут — „този, който е на мястото на балсамирането“; той е пазител на тленните останки, както и на гробниците и некрополите.); ут е думата за бинтовете на мумиите.

Anubis sculpture

Черна статуя на Анубис

Любопитно[]

  • В „Книга на мъртвите“ той балсамира тялото на Озирис и пази тялото му.
  • В по-късни времена Анубис се съединява с древногръцкия бог Хермес за да образуват Херманубис.
  • Ролята на Анубис като Пазител на Отвъдното се изразява предимно в наблюдаване на кантара, на който душите на мъртвите се претеглят с перото на Маат. Ако душата е по-лека или равна по тегло с перото, Анубис изпраща душата при Озирис; в противен случай тя попада в Аммит.
  • Луций Апулей (Lucius Apuleius), намира доказателства, че култът към Анубис се поддържа в Рим поне до 2 век.
Транскрипция ἰnpw
Транслитерация
Йероглифен код i-n:p-w-C6
Йероглиф <hiero>i-n:p-w-C6</hiero>
Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement