Историята на Атлантида е митове, легенди и догадки на учените. Има много хипотези за изчезването и местоположението на континента. Според Платон континентът се е намирал на запад от Гиблартар и на него е живяла много развита цивилизация, която прибирала по две реколти годишно, разполагала е с кораби и с много добре развито строителство.

Според него е била унищожена в следствие на голямо земетресение.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.