Древни цивилизации
Advertisement

Шаблон:Живот в Древен Египет „Ако си разумен — препоръчвал Птаххотеппострой си къща и създай семейство.“

Такова изглежда е било всеобщото желание на египтяните. Любовната поезия виднаги представяла жената, копнееща да отиде при своя любим като господарка в неговия дом и много често тези любовни песни били пяти от съпрузи, щастливи, че са обединили съдбите си. Свободата, която имали младите хора, им позволявала да се опознаят и да намерят сродна душа без намесата на родителите, по-голямата част от които се съгласявали да приемат решението на своите деца. Във всички случаи тази свобода не водела до покваряване на нравите, а любовното чувство и неговите проявления в Египет достигат своето съвършенство. Сватбените церемонии вероятно не са били от голямо значение, тъй като до наши дни не е съхранено никакво свидетелство за това и е малко вероятно това събитие да е било осветено с религиозна церемония или друг официален акт. Известно е само, че булката отивала при жениха с по-малка или по-значителна сватбена зестра, а той от своя страна обикновено давал подаръци. При все това, в един разказ от птолемейската епоха се споменава за сватбена церемония, а надпис на Рамзес II дава основание да вярваме, че неговата сватба с една хетска принцеса е била скрепена и с годеж. Ясно е все пак, че това са недоказани случаи, или поне са били изключение. През гръцката епоха зестрата (ферне), макар и не озаконена, се превръща във всеобща практика по договаряне. Зестрата на съпругата се състояла от различни вещи: бижута, мебели, дрехи, понякога добитък, като всичко това било изчислявано не в монети, а според теглото й в благороден метал. В зависимост от клаузите на договора, съпругът плащал обезщетение за тази зестра в случай на развод по негова вина. Мнозинството от египтяните имали деца, защото липсата им се възприемала като белег на егоизъм и позор. В Късната епоха изготвяли един вид договор за озаконяване на брака, а е възможно тази практика да е съществувала и в по-старо време. Близкородствените бракове са били изключение в Древен Египет, освен по времето на Птолемеите, когато не само за фараона, но и за всички хора от царството било прието брат да се ожени за сестра си. През древните епохи само някои царе взимали за жена своя сестра или дъщеря. Полигамията почти не съществувала — фараоните можели да разполагат с харем, в който понякога имало стотици жени, дъщери на фараони от съседни царства, египтянки от благороднически семейства, но имали само една (или две, което било по-рядко) велика царска съпруга. Що се отнася до техните пoданици, могат да се посочат много случаи на официално двубрачие. Същевременно не било рядкост освен съпругата, мъжете да имат една или повече любовници, които нямали никакви права по закон, както и техните деца, ако родели такива. Но по правило „средният египтянин“ имал само една съпруга, а текстовете го представят като внимателен и верен съпруг.

Вижте също[]

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement