Древни цивилизации
Advertisement

Намерено е случайно на 28 декември 1924 г. при обръщане за лозе в нивата на Тодор и Никола Цветанови в с.Вълчитрън, Плевенско. Изработено е от злато, с естествени сплави от сребро, мед и желязо. Състои се от 13 предмета с общо тегло 12 425 кг:

  • голям съд с две дръжки;
  • една голяма и три малки чаши с по една издължена във височина дръжка;
  • два големи и пет по-малки диска;
  • един троен съд съставен от три бадемовидни (листовидни) тела свързани помежду си с тръбички и с една обща тройно разклонена дръжка, така че образува система от скачени съдове;

Съкровището е датирано в къснобронзовата епоха ХIII - ХII в.пр.н.е. Предполага се, че съдовете са се използвали за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе жреци.

Advertisement