Древни цивилизации
Advertisement

Поради погребалните си вярвания египтяните структурирали гробниците си по един и същ начин, дори когато те се различават по архитектурния си замисъл. Основополагащи са двата най-важни елемента: отворена стая за приношения и подземие, в което е положена мумията. В гробниците от стар тип (мастаба или пирамида) подземието е разположено в дъното на погребален кладенец; в хипогеите то е разположено или в кладенец или в отдалечено от входа помещение. Стаята за приношения е погребален параклис, поставен на входа на гробницата или над подземието, но при фараоните се превръща във истински погребален храм. Основните елементи на обзавеждането са винаги едни и същи - саркофаг, където почива мумията - по време на Старото царство, поставена странично, с възглавница под главата; ушебти, които ще прислужват на починалия в отвъдното; маса за приношения, където се трупат погребалните приношения, канопите, погребалната статуя на починалия и накрая арсенала от заклинания, извадени по погребалните книги и амулети, които ще предпазват мъртвия по време на неговите странствания. Не трябва да се забравя и обзавеждането, което е служило на мъртвия приживе на земята и изображенията по стените, благодарение на които мъртвият ще намери храна и всички благини на земния живот.

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement