FANDOM


Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни

Великата Енеада от Хелиополис Редактиране

       НунАтум (или Ре)
      ┌───┴───┐
      │    │
     Шу───┬─Тефнут
      ┌──┴───┐
      │   │
     Нут──┬──Геб
  ┌───────┬───┴──┬───────┐
  │    │   │    │ 
Озирис─┬─Изида  Сет  НефтидаХор (Той не винаги се причислява към тази Енеада)

Огдоадата на Хермополис Редактиране

НунНонет
КекКекет
АмонАмонет
ХехХехет

Хелиополска триада Редактиране

ХеприРаАтум

Култ към Бастет Редактиране

Бастет─┬─АтумMiysis

Мемфиска триада Редактиране

Птах─┬─СекхметНефертум

Едфуска триада Редактиране

Хор───┬───ХаторХарсомтус (Хор младши)

Тиванска триада Редактиране

Амон─┬─МутХонсу

Елефантинска триада Редактиране

Хнум─┬─АнукисСатет

Медамудска триада Редактиране

Ратауи─┬─МонтуХарпаре

Ерментска триада Редактиране

IounytМонтуРатауи
Sphinx Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.