Древни цивилизации
Advertisement
Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни

Великата Енеада от Хелиополис[]

       НунАтум (или Ре)
      ┌───┴───┐
      │    │
     Шу───┬─Тефнут
      ┌──┴───┐
      │   │
     Нут──┬──Геб
  ┌───────┬───┴──┬───────┐
  │    │   │    │ 
Озирис─┬─Изида  Сет  НефтидаХор (Той не винаги се причислява към тази Енеада)

Огдоадата на Хермополис[]

НунНонет
КекКекет
АмонАмонет
ХехХехет

Хелиополска триада[]

ХеприРаАтум

Култ към Бастет[]

Бастет─┬─АтумMiysis

Мемфиска триада[]

Птах─┬─СекхметНефертум

Едфуска триада[]

Хор───┬───ХаторХарсомтус (Хор младши)

Тиванска триада[]

Амон─┬─МутХонсу

Елефантинска триада[]

Хнум─┬─АнукисСатет

Медамудска триада[]

Ратауи─┬─МонтуХарпаре

Ерментска триада[]

IounytМонтуРатауи
Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement