Древни цивилизации
Advertisement

Жива (Дива, Мила, Siva, Шива) е славянска богиня на живота, рождението, пролетта, плодородието и любовта. Тя създава вселенската жизнена енергия, носи животворните природни сили. В това си качество се явява абсолютна противоположност на богинята на смъртта Мора. Жива е съпруга на бога-демиург Род и майка на богините на плодородието, зачеването и раждането Рожденици.

Храм на богиня Жива бил издигнат в Ратибор - средновековен град на полабските славяни. Там имало нейн идол, представящ я като жена с голи гърди и плодове в ръцете.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement