Древни цивилизации
Advertisement
Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни
Egypt.IsisHorus.01

Изида е гръцко име. Египетското име на богинята е Изет (или Езет) и означава "трон". Затова веднага я разпознаваме в изображенията, където тя е представена като жена със трон на главата, наподобяващ стълба с три стъпала. Това оприличаване е дало основание да се предположи, че в началото тя е била само олицетворение на трона. Вероятно произходът й е от Делтата. През гръцката епоха едно от главните й светилища бил Изеумът, който египтяните наричали Нетеру ("Божественият"), разположен близо до Бузирис. Смяташе се, че там е било първото й светилище и тъй като другият най-близък храм е този на Озирис, теологическите тълкувания са я превърнали в негова съпруга. От друга страна, като богиня на Шемнис, тя естествено се превръща в майка на Младия Хор, намерил убежище сред мочурищата на Шемнис.

Озириската легенда, към която тя била присъединена, оформя нейната личност. Като съпруга на Озирис, тя властва с него над хората и създава добри закони. Докато съпругът й воюва надалеч (в тиванските преписи той е представен като фараон-завоевател), тя мъдро управлява царството. Легендата за Озирис я представя като идеалната съпруга и майка, която възпитавала у сина си желанието да отмъсти за своя баща. Безбройните изображения от Късната епоха показват Изида като вселенска майка, държаща в скута си детето-бог Хор (или по-точно Харпократ), спасител на хората, последвали Сет (превърнал се в символ на злото).

Изида с йероглифи
<hiero>st-t:H8</hiero>

На това се дължи популярността на Изида и посветените на нея мистерии в гръцкия, а по-късно и в римския мит, който Плутарх (2 век) през римската епоха обобщава в един трактат посветен на него, се разказва как тя тръгнала да издирва тялото на Озирис, изхвърлено в Нил от Сет и последователите му, и как стигнала чак до Билбос във Финикия, където открила божия саркофаг, затворен в едно дърво, което било използвано за направата на една от колоните в двореца на царя на този град. Изида върнала тялото на покойния си съпруг в Египет и се превърнала в лешояд, застанала над него и заченала Хор. Тази легенда е записана още в "Текстове от пирамидите", според които Изида заченала Хор след смъртта на Озирис; затова често се срещат нейни изображения като лешояд, възседнал или кръжащ над корема на лежащия Озирис, а тези на Нефтида я представят права до главата на бога.

"Изида и Нефтида са използвали своята магия над теб с възлите на една връв, в
града Саут (Саис), тъй като техният господар е в теб, в твоето име на
"господар на Саут", тъй като техният бог е в теб, в твоето име на "бог". Те те
обожават; не се отдалечавай от тях с твоето име Звезда на утринта (Туа Нетер).
Те се явяват пред теб; не се гневи с името си Джентеру. Твоята сестра Изида
идва към теб, радостна в любовта си към теб. Ти я поставяш върху себе си, фалосът
ти прониква в нея и тя зачева син същи като звездата Сепет (Съзвездието на
Кучето). Хор-Сепет произлиза от теб в лика на Хор-обитаващ-Сетеп. Ти го
създаваш да има дух, наречен "Дух, обитаващ Джентеру". Той отмъщава за теб със
своето име "Хар-са-недж-атеф" (израз, който означава "Хор, отмъщаващ за своя
баща")".

Изида освен това е и магьосница. Една легенда от слънчевия цикъл представя Ра като остарял земен владетел, на който му текат лигите. От овлажнената от тази слюнка земя Изида създала една змия, която ухапала стария владетел. Той се обърнал с молба към боговете да го облекчат, но тъй като никой не успял, Изида му предложила да го излекува, ако Ра й издаде тайното си име, извор на неговото могъщество; Ра опитал да го скрие, но богинята не се оставила да бъде излъгана и богът бил принуден да й разкрие тайната си, което я превърнало в господарка на вселената. Така тя придобила характер на вселенска богиня, извор на живот, но също и на божество с магическа сила. Както и при другите велики богове, поради синкретизма у нея били асимилирани второстепенни божества, но понякога я смесвали с Хатхор, съответно я изобразявали с нейните рога на главата. Тя се явявала и като богиня-лешояд, именно в това превъплъщение тя била оплодена от Озирис и го върнала към живот, като разтърсвала криле.

Вижте също[]

Advertisement