Древни цивилизации
Advertisement
  • Амарнско изкуство - изкуството на град Амарна, столица по време на царуването на Ехнатон
Advertisement