Древни цивилизации
Advertisement
Sphinx


историята на древен Египет приключва с нахлуването на арабите. Следващите 3 периода се отнасят към Съвременен Египет и няма да бъдат разглеждани в Древни Цивилизации.
  • Ранен арабски Египет
  • Османски Египет
  • Съвременен Египет

Advertisement