Древни цивилизации
Advertisement

"Вечният град" е един от най-старите и най-важните градове в историята на света. Историята му започва преди около 3000 години. Латините, които произлизат от Рим, са доминирали световната култура в продължение на 2000 години. Изобразителното изкуство и архитектурните стилове на Рим са използвани векове наред като пример за подражание от най-напредналите страни. Рим е създаден през 753 г. пр. н.е., но истинското му развитие започва 200 години по-късно, когато е провъзгласен за република, управлявана от двама консули с равна власт. Рим е провъзгласен за империя от император Август, при който градът достига върхът на своето могъщество и величие. След това по времето на императорите Нерон,Калигула и Клавдий, започва постепенен упадък, поради постоянните войни с варварски племена и големината на империята. През 313 година Християнството се признава за легитимна религия в империята от император Константин, а 70 години по-късно се провъзгласява за единствената религия в империята. Римската република е период от развитието на древната римска цивилизация, характеризиращ се с републиканска форма на управление. Републиканският период започва през 510 година пр. н. е. с падането на монархията и продължава до установяването на Римската империя.

Advertisement