Канопия е град от Делтата, който придобива значимост едва във времето на Птолемеите, чието гръцко название произлиза от Канопий - човекът, довел на връщане от Троя корабите на Менелай до Фарос, бъдещата Александрия.

Оттук идва и названието на съдовете "канопи". Градът привлича вниманието на египтолозите най-вече поради факта, че един указ носи неговото име. Вярно е, че стелата е намерена през 1866г. сред руините на Танис. Подобно на Розетския камък, тя е изписана на гръцки, с йероглифи и с демотическо писмо. От него става ясно, че в година IX от управлението на Птолемей III (Евергет I), той изпраща в град Канопия (Пегуат) декрет, уреждащ проблема с почестите, които трябва да бъдат отдавани на царското семейство, а накрая се разпорежда: "... за да следват сезоните по строго определени правила и в съобразие със световния ред, а зимните панегирии да не се падат през лятото... от днес нататък, в годината, имаща 360 дена, плюс пет допълнителни", на всеки четири години, между петте допълнителни дни, епагомените, и новата година, ще бъде вмъкван един ден, посветен на божествата "евергети" (добротворци). Този указ датира от 235г. пр.н.е. Впрочем, от Страбон знаем, че в Канопия е имало храм на Серапис, където хората отивали, за да получат чудотворно изцеление за всички техни болести.

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.