Древни цивилизации
Advertisement

Канопия е град от Делтата, който придобива значимост едва във времето на Птолемеите, чието гръцко название произлиза от Канопий - човекът, довел на връщане от Троя корабите на Менелай до Фарос, бъдещата Александрия.

Оттук идва и названието на съдовете "канопи". Градът привлича вниманието на египтолозите най-вече поради факта, че един указ носи неговото име. Вярно е, че стелата е намерена през 1866г. сред руините на Танис. Подобно на Розетския камък, тя е изписана на гръцки, с йероглифи и с демотическо писмо. От него става ясно, че в година IX от управлението на Птолемей III (Евергет I), той изпраща в град Канопия (Пегуат) декрет, уреждащ проблема с почестите, които трябва да бъдат отдавани на царското семейство, а накрая се разпорежда: "... за да следват сезоните по строго определени правила и в съобразие със световния ред, а зимните панегирии да не се падат през лятото... от днес нататък, в годината, имаща 360 дена, плюс пет допълнителни", на всеки четири години, между петте допълнителни дни, епагомените, и новата година, ще бъде вмъкван един ден, посветен на божествата "евергети" (добротворци). Този указ датира от 235г. пр.н.е. Впрочем, от Страбон знаем, че в Канопия е имало храм на Серапис, където хората отивали, за да получат чудотворно изцеление за всички техни болести.

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement