Древни цивилизации
Advertisement

Кецалкоатлът е основно божество демиург в пантеона на толтеки, олмеки, ацтеки и др. Обикновено се представя в зооморфен (змия, покрита с пера) или антропоморфен вид. Считало се, че е покровител на светлината, ветровете и жреците. Създател на човека и културата. Победен е в сблъсък с други божества, Кецалкоатъл напуска земите си и отплува на изток, като обещава да се върне.

Advertisement