Древни цивилизации
Advertisement

Ладо (Ладуно, Лядо, Лад, Ладон) е славянски бог на любовта, брака и семейството, носител на бащинската грижа и любов, на братската обич. Той е спътник на богинята на любовта Лада. Някои автори му приписват смесени полови (хермафродитни) черти и функции.

Според някои автори е единен персонаж с бога на сексуалността и плодородието Ярило, тъй като в отделните славянски вярвания имат сходни характеристики. По-вероятно обаче са различни богове, поради съществените различия в отношението им към мира и войната. Ако има славянски бог на мира, това определено ще е Ладо, който охранява човешкия живот и щастието, в който съзидателното начало е ясно изразено като противовес на разрушителното у Ярило. Така по-вероятна е хипотезата, че Ладо е брат - близнак на Лада. Той символизира пасивното, грижовното, женското начало у мъжа. Ладо събужда любовта в мъжкия характер, привързаността към семейството, жертвоготовността, протекторската нагласа, отговорността за отглеждането на децата и добруването на рода.

Ладо се споменава в "Синопсис", "Гусятинска летопис", "Поучение против езичеството", "За Владимировите идоли", "Хроника Полска".

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement