Древни цивилизации
Advertisement

Лел (Лял, Лель) е славянски бог на брака и семейното щастие. Син на богиня Лада. Брат-близнак на пролетния бог Дид (Полел) и брат на богиня Леля.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement