Леля (Ляля) е славянска пролетна богиня от свитата на Лада. Сестра на боговете-близнаци Лел и Полел (Дит). Покровителства рождението. Подбужа природата към плодородие, а човека - към любовни контакти и брак, възпламенявайки любовта в сърцето.

В "Синопсиса" и "Повест за построяването на бенедиктинския манастир на Лиса планина" Леля е описана като една от двете богини Рожденици. В руски шевици е представена в обкръжение на Мокош. Култът към Леля и Лада подробно е анализиран от академик Борис Рибаков в книгата му "Язычество древних славян".

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.