Древни цивилизации
Advertisement
Маат с йероглифи
<hiero>U5:a-t-C10</hiero>

Маат е богиня, въплъщение на правосъдието, в образ на жена с перо на главата, което в йероглифната система обозначавало името й.

Тази статия е част от
Египетски божества
Класификация
По азбучен ред
По семейства
По градове
По символ
По животни

Теологията я е превърнала в Дъщеря на Слънцето (Ре или Атум), вездесъщият бог, който освен това е баща на фараона и раздава правосъдие на този свят. Именно тя е принесена от фараона в божествения култ; пак тя, по време на съда на Озирис, под формата на перо, е полагана в едната везна срещу сърцето на мъртвия в другата. През Старото царство везирът, както и другите съдии-жреци на Маат, поради съдебните си функции, също били нейни жреци. Освен справедливостта и истината, Маат представлявала също така и световния ред, закона, чрез който светът съществува в хармония, силата, която бди творението на неговия баща Ре (или Атум) да не пропадне в първоначалния хаос. За разлика от другите богове и богини, Маат е по-скоро концепция, а не действащо божество.

Други[]

  • Маат е и превъплъщение на бога Амон.
Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement