Древни цивилизации
Advertisement

Мастаба е египетското название за могила, с което съвременните египтяни нарекли правоъгълните насипи с полегати страни, надстроявани върху гробниците в мемфиската област.

Мастабата се състои от смес от ситни камъни и пясък, положена в каменен кофраж, изпълващ най-горната част на един или няколко погребални кладенеца, на дъното на които е положен мъртвият. В най-старите мастаби, на обърнатата към изгряващото слънце страна построявали стела във формата на затворена врата (стела — имитация на врата), с изписани върху нея име и титли на покойния; пред нея била поставена масата за приношения. Впоследствие във вътрешността на мастабата било устроено помещение за приношения. Това светилище постепенно се разширило, а стелата, имитираща врата, била вградена в срещуположната на входа стена, като пред нея завинаги била разположена масата за приношения. Стените били с вдълбани ниши и покрити с изображения и надписи. Сердабът е бил мястото за погребалната статуя.

Броят на достъпните помещения в мастабата се увеличил толкова, че към края на Старото царство те представлявали същински лабиринт от коридори и зали. В началото на Старото царство типичните гробници на фараоните станали пирамидите, но в знак на царското благоразположение към високопоставени поданици, мастабите се съхранили като гробници за тях. Срещат се само в областта около Мемфис, наредени около пирамидите, образуващи некрополи с дълги улици, които се пресичали под прав ъгъл. От края на Старото царство са открити само грубо изработени мастаби, които разкриват упадъка на абсолютната монархия — отърсилите се от господството на фараона висши сановници сами строяли гробниците си в своите имения. През Средното царство отново се открива мастабата, все така в близост до царските пирамиди; през Новото царство тя изчезва, за да отстъпи пред хипогея.

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement