Древни цивилизации
Advertisement

Мокош (Макош, Мокоша, Мокуша, Мокощ) е славянска богиня на плодородието, късмета, изобилието и домашното богатство. Тя охранява хамбарите, оборите, плевните и кошарите, и дарява храната и дрехите в семейството. Грижи се за добруването на рода и дома, за материалното подсигуряване на неговите обитатели. Представяна е като млада дългокоса жена с рог в дясната ръка, което е явен паралел с общоарийската идея за "Рога на изобилието".

Името ѝ е с твърде неясна етимология и многото автори дават напълно противоположни значения. Поради сходството с мекост или мокрост, мнозина обявяват Мокош за богиня на земната влага или дори водата, като второто е малко вероятно. Вярно е, обаче, че името ѝ често се споменава в комбинация с Мати Сыра Земля, т.е. налице е връзка с влажната земя, което е в близка релация с плодородието на почвата: влажна земя - плодовита земя - богата реколта и обратно - суха земя - безплодна земя - бедна реколта. Мокош вероятно е едно от превъплъщенията на Майката Земя. Като такова, тя е била особено почитана сред източните славяни и била единствената богиня включена във Владимировия висш пантеон, наред с боговете Перун, Хърс, Даждбог, Стрибог и Симаргал. Според някои автори Мокош е била съпруга на Велес - господаря на градината на праведните Рай. В този смисъл тя е представяна като богиня на подземния свят, Нав. В подкрепа на този възглед е и пасажът: "требу кладутъ и творят... Мокошьи диве.... мажютъ Екатию богыню, сию же деву творятъ и Мокошь чтут" от "Слово об идолах", където Мокош е сравнявана с древногръцката Хеката. За богиня Мокош също се споменава в "Слово о мздоимании", "Слово о покаянии" и др.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement