Морфей (от гр. μορφη - форма, фигура) в древногръцката митология е бог на сънищата. Син е на Хипнос. Изобразяван е различно, често с крила и като старец. Морфей (лат. Morpheus) е споменат в „Метаморфози“ на Овидий. Той спи в абаносово легло, заобиколен от макове. Овидий предполага, че Морфей има дарбата да се явява в човешки образ в сънищата на хората.

  • Изразът „да попаднеш в обятията на Морфей“ означава да заспиш.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.