Още от неолита египтяните погребвали мъртвите си в некрополи извън селищата; селището Меримде, където гробовете са в самото населено място, е единственото изключение. Обикновено разполагали некрополите на запад от селището, т.е. по пътя, който отвеждал до владенията на Аменти. Правели ги по възвишенията на границата с пустинята, за да не бъдат засегнати от разливите на река Нил. Египтяните наричали некрополите си „селища на вечността“, но различните некрополи са имали имена, например Розетаумемфиският некропол. Египетските некрополи са същински живи селища, където през деня човек е можел да срещне работници, грижещи се за старите гробници и строящи нови; погребални жреци, осигуряващи приношенията; обикновени хора, идващи да участват в някое погребално пиршество, да донесат писмо на умрелия или просто да подишат свеж въздух. Некрополът притежавал и свой административен център, откъдето се надзиравал труда на работниците, разпределяли се дяловете и където се срещали инспекторите, натоварени с опазване на вътрешния ред на некропола и проверката на жреците. Въпреки това, щом паднела нощта, пазачите не съумявали да опазят гробниците от ограбване.

Важно е да се отбележи и съществуването на некрополи за свещени животни — напр. тези на Апис в МемфисСерапеума

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.