Древни цивилизации
Advertisement

Немейският лъв в древногръцката митология е ужасяващо чудовище, което опустошавало околностите на град Немея, откъдето дошло и името му. Дете е на Тифон и Ехидна. Бил удивително едър и имал твърда като стомана кожа, неуязвима за оръжия. Да убие Немейския лъв и да донесе кожата му, била първата задача, която Херкулес получил от цар Евристей. Дълго търсил Херкулес леговището на звяра, но накрая го намерил в една голяма пещера. Притаил се и го зачакал да се покаже. Щом лъвът се появил, Херкулес пуснал по него няколко стрели, но те само раздразнили животното. Лъвът побеснял, а Херкулес се хвърлил към него, ударил го с боздугана си и го доубил с голи ръце. Метнал убитото животно на гръб и отишъл в Немея, където положил началото на Немейските игри. А когато Херкулес се върнал в Микена жив и здрав и с убития лъв, Евристей се ужасил при мисълта каква огромна сила притежава. Зевс отбелязал първия подвиг на своя син, като създал на небето съзвездието Лъв.

Advertisement