Древни цивилизации
Advertisement

Перун (Перин, Piorun, Parun) е едно от най-могъщите божества в славянската митология, сътворител на гръмотевицата и светкавицата, носител на бури и дъжд, закрилник на бойците и предводител на отрядите по време на битка.

Почти навсякъде Перун е върховен бог. Името му се извежда от индоевропейския корен перк, парг, което означава "удрям", "поразявам" (бълг. "пера", "перна", "перкам") и в общия славянски се е развило в "пiерун", т.е. гръм, светкавица. Според древнославянските митове и легенди, някога господар на всичко и върховен бог бил Сварог - богът на небето и първичния огън. Той бил мирен бог - баща и съзидател. Имал трима сина - Даждбог Сварожич, добрият златолик бог на слънцето, топлината, светлината и живота, закрилник и дарител на хората; яростният Сварожич - бог на земния огън, чието първо име не бива да се произнася и за това почти никой не го знае; и Перун Сварожич - страховитият и жесток бог на мълниите, гръмотевиците, бурите, ураганите, градушките и войните, възмездител и наказател на хората, пазител на световния ред. Когато славяните започнали да се разселват, те се сблъсквали с много чужди племена и животът им се превърнал в постоянна война за оцеляване, поради което започнали да отдават по-голяма почит на войнствения Перун, отколкото на миролюбивия Сварог. Така Перун се превърнал във върховен повелител, измествайки баща си.

Освен мълниеносец, рушител и наказател, Перун е и благодетел - дъждовете които предизвиква носят живот и плодородие на земята. За да поощри праведните хора, той им помага и ги дарява за добрите им дела, а жестокостта и строгостта му внасят и утвърждават реда сред людете.

Бог Перун е споменат в договорите между византийците и киевските князе Олег (907 г.), Игор (945 г.) и Светослав (971 г.). За Перун се говори и в хрониките "Слово и откровение святых апостолов" (14 век), "Слово о покаянии" и "Слово о мздоимании".

Образът на Перун съответства на балтийския Перкунас, скандинавския Тор, гръцкия Зевс, латинския Марс, келтския Таринис. След християнизацията, бива отъждествяван със св. Илия.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement