Погребалният комплекс на египетския фараон Унас се намира в Сакара, близо до Кайро.

Пирамида на Унас

Пирамидата на Унас (Пета династия) днес е силно разрушена и повече прилича на малък хълм, отколкото на царска пирамида.

Пирамидата е изследвана от много египтолози, но Гастон Масперо успява да проникне в нея през 1881. Във вътрешността й той открива текстове, които са изрисувани върху стените на погребалната камера. Тези текстове, както и откритите в съседните пирамиди текстове днес са известни като Текстове от пирамидите. В погребалната камера е открита мумията (череп, дясна ръка и крак), но не е сигурно, че това са останките на Унас.

Близо до главната пирамида, на североизток, са открити няколко мастаби, които съдържат погребения на наложниците на царя.

Древен Египет!
Тази статия за Древен Египет е мъниче. Можете да помогнете на Древени цивилизации като я редактирате и добавите знанията си. Станете един от съавторите в проекта!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.