Древни цивилизации
Advertisement

Погода е славянски бог на ласкавия южен летен вятър. Той носи доброто време. Внук на бог Стрибог. Идолът му представлява млад мъж с островърх шлем с бичи рога. В лявата си ръка държи рог на изобилието. Свързан е с култа към огъня и в този смисъл с бог Даждбог.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement