Подага е славянски бог на източния вятър. Внук на бога на въздуха и ветровете Стрибог.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.