FANDOM


Nephthys MKL1888 ЕГИПТОПЕДИЯ

секция по египтология към Древни цивилизации

Hathor MKL1888
"Не знаеш ли ти, Асклепий, че тук долу на Земята, Египет е образът на небето и антипод на целия ред на небесните тела? Все пак трябва да знаеш, че ще дойде време, когато ще изглежда, че египтяните напразно са почитали така благочестиво боговете, че всички техни призиви са били напразни и са останали нечути, божеството ще напусне Земята и ще се върне на небето, понеже се е отказало от Египет, своето древно седалище, осиротяло откъм религия, лишено от присъствието на боговете... Тогава тази така свята, поради толкова много светилища и храмове, страна ще се осее с гробници и мъртъвци. О, Египет, Египет! От твоята религия ще останат само разкази, на които потомството вече не ще вярва, и изсечени върху камъка слова, разкриващи своето благочестие."

Хермес Трисмегист (по превода на L. Menard, S. 147).<hiero>i-A26 anx-w-A1-A1-A1 T8-w tA s-wA-t:y-N31-D54-s-n Hr i-Y1V-z:pr p:n s-sti-t n:A1 mw</hiero> i ânkhou tepiou ta souaty sen her is pen set ni mou

 

История на Древен Египет

География и Политика


 

Египетска митология

Ежедневие в Египет

Egypte nebetbastet 08
Egypte louvre 318
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.