Древни цивилизации
Advertisement

Преди създаването на обединеното царство Египет през 3100 г. пр.н.е. и въвеждането на династиите, хората са живели в групи разпръснати селища в Делтата и по поречието на Нил. Тези общности постепенно се развиват в по-големи групи и прерастват в две царства - едното на север, а другото - на юг. Тази епоха (5000-3100 г. пр.н.е.) носи името Додинастичен период.

Египетският жрец Манетон (323-245 г. пр.н.е.) е съставил хроника на египетските царе между 3100 и 332 г. пр.н.е., като е разделил списъка на царе и династии. Макар записките на Манетон невинаги да са достоверни и точни (и да не са оцелели - за тях знаем само от текстовете на по-късни историци), египтолозите са възприели това деление на царуванията на 30 династии (плюс тридесет и първа, добавена от по-късен хроникьор). По същество хронологията на Древен Египет, използвана днес, е основана на записките на Манетон.

В съвременната история тези династии са групирани в няколко основни исторически периода: Архаичен период (Първа и Втора династия, 300-2686 г. пр.н.е.), Старо царство (от Трета до Шеста династия, 2686-2181 г. пр.н.е.), Първи преходен период (от Седма до Единадесета династия, 2181-1991 г. пр.н.е.), Средно царство (Дванадесета династия, 1991-1786 г. пр.н.е.), Втори преходен период (от Тринадесета до Седемнадесета династия, 1786-1567 г. пр.н.е.), Ново царство (от Осемнадесета до Двадесета династия, 1567-1085 г. пр.н.е), Трети преходен период (от Двадесет и първа до Двадесет и пета династия, 1085-668 г. пр.н.е.) и Късен период (от Двадесет и шеста до Тридесет и първа династия, 664-332 г. пр.н.е.).

През 332 г. пр.н.е. Александър Велики от Македония покорява Египет. Страната е последователно управлявана от поредица македонски гърци, известни като Птолемеи - потомци на Птолемей, генерал на Александър (който става цар Птолемей I). Със смъртта на последната от тази династия - Клеопатра VII, през 30 г., Египет става част от Римската империя и е управляван от Рим като провинция. Цялата епоха се нарича Гръко-римски период.

Advertisement