Древни цивилизации
Advertisement

Разделението на основни и преходни периоди и техните фази в историята на Маите е направено от Силванъс Морли, който в исторически план ги назовава като:

  • Предкласически период
-Нисша фаза
-Средна фаза
-Висша фаза
  • Протокласически период - преходен
  • Класически период
-Ранна фаза
-Късна фаза
  • Късен класически (следкласически) период
-Ранна фаза
-Късна фаза
  • Упадък (краят на една цивилизация)


Трудно е да се каже кога се е зародила цивилизацията на Маите. Върху стела, разчетена от Ерик Томпсън, намерена в Уашактун, Гватемала, е изсечена датата, от която маите започват своето летоброене "13.0.0.0.4 ахау 8 кумху" - 11 август 3114 г.пр.н.е. (спорна информация). Основния проблем за определяне на сравнително точен период на възникване на тази цивилизация е факта, че в ранните й години все още е нямало развита държавност или центрове. Едва в началото на новата ера маите са обособена племенна група и започват да изграждат своите градове.

Advertisement