Древни цивилизации
Advertisement

Както и много други древни народи и римляните свързвали религията си с обожествяването на природата. Божествата на древен Рим покровителстват отделните родове и семейства. Още от предкласовото общество в Рим се почитала богинята Веста- пазителка на домашното огнище. В Рим на особена почит били мъртвите, за които се смятало, че се превръщат в добри духове и пазели близките си. Много се почитали и божествата, за които се смятало, че закрилят земеделието и скотовъдството. След 5 век пр. н. е. римляните започнали да обожествяват своите богове в човешки образи. Голямо влияние върху религията на римляните оказали религиозните схващания на етруските и древните гърци. През републиканската епоха римските богове съответствали на гръцките, с тази разлика, че били наречени с латински имена. Зевс бил Юпитер, Хера е Юнона, а Арес бил наречен като Марс, а Атина е била почитана от римляните като Минерва. Римските жреци оказвали голямо влияние върху общественият и държавният живот в древен Рим. Традиция било преди да се вземат каквито да е било държавни решения, жреците да правят всякакви гадания и жертвоприношения, за да се допитат до боговете. да се шибате аааааааа

Advertisement