Древни цивилизации
Advertisement

Рождениците (Роженици, Rozanicy) са славянски богини на оплождането, зачатието, рождението и плодородието, дъщери на славянския бог Род и богиня Жива. През пролетта Рождениците съпровождат майка си Жива и ѝ помагат в събуждането на природата за нов живот, разнасят зеленина и цвят по света, бдят над раждането на хора и животни. Древните славяни вярвали, че при раждане рождениците се явяват невидими над огнището, помагат със заклинания на родилката и закрилят новороденото от злите духове Брегини. В почти всички средновековни сведения, Рождениците се споменават заедно с бог Род, което е показателно за огромното им значение в славянската религия. Според някои автори в образа на Рождениците се вписват двете славянски богини на любовта и плодородието Лада и Леля, култът към чиято двойка е добре засвидетелстван сред източните славяни.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Advertisement