Шаблон:Живот в Древен Египет За любовта към земята на Египет („Скъпата земя“), обичта към семейството е една от типичните черти на египтяните. Желанието за единение в брака намира израз в любовната поезия, а Египет е една от малкото цивилизации, в които бракът не е само формален договор, наложен от традицията. Семейството заема важно място в египетското общество — родовете се вписват в служебни държавни регистри, а установената практика повелява синът да наследи земите и занаята на баща си. При все това върховната собственост върху земята притежава фараонът, който има право да промени поминъка на един род, но синът също е можел, според волята си, да се насочи към занаят, различен от този на своя баща. Цялото семейство — жената, децата и роднините образуват една общност в занаятчийската гилдия, а държавата признавала първенството на първородното дете (независимо от неговия пол) спрямо другите членове на неговото семейство, като отговорността за хода на работата и плащането на данъците се падала на него. В статуите, живописта и релефните изображения е увековечена обичта на съпрузите един към друг — виждаме ги прегърнати, а до тях — децата им; те се грижат заедно за домакинството и обучението на своите деца, заедно отиват на лов из блатистите местности, заедно си почиват в градината. Богатите семейства понякога имали и роби, но обикновено слугите им били свободни и получавали възнаграждение от домашното имущество. Прислугата в дома на висшите сановници (виж Държавни служители) можела да бъде многобройна — това били виночерпци (убау), които сервирали на господарската маса, но те можели да бъдат и същински довереници. Шемсу, обутите в сандали слуги, носели сламеника, върху който господарят седял по време на обиколките из своите имения.

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.