Древни цивилизации
Advertisement

Серапис бил представен от Птолемей I Сотар (Птолемеева династия) като комбинация между Озирис и Апис (свещенният бик на Мемфис) Новото божество приело части от гръцките богове - Зевс (Краля на боговете), Дионис (богът на виното) и Ацклепий (бог на медицината). Птолемей изградил Серапиум в Александрия като нов център на култа към новото божество и той остава като фокус на поклонничество преди да бъде разрушен от Теодосий 389 пр.хр. Серапиумът (Домът на бикът Апис) се радвал на повече гръцки поклонници благодарение на връзките със Серапис, но населението на Египет никога не приели тази елинистична версия на Озирис.

Advertisement