Древни цивилизации
Advertisement

Стелата е монолитна плоча, покрита обикновено с йероглифни надписи, често придружени от цветни или релефни рисунки.

Стелите могат да се разделят на три категории. Най-разпространени са погребалните стели — те са били поставяни в светилището на храма и често са били украсени с две очи, през които починалият може да види светлината на деня. В тази категория са и стелите, представляващи лъжливи врати, разположени в мастабите — магическа врата, през която мъртвият влиза в залата за пишества, където жените можели да влизат и да носят погребални приношения. Възпоминателните стели могат да бъдат причислени към погребалните стели. Те съдържат автобиографиите на починалия, титлите му и делата, които е извършил приживе, както и заклинанията за погребалните приношения — тези стели били струпвани в Абидос, където, щом не могат всички да имат гробници близо до тази на Озирис, то поне да имат там собствени кенотафи, тук заменени със стели, върху които могат да се видят мъртвите, обградени от членовете на семействата им.

Царските стели са разнообразни. Имало тайни, укази за неприкосновеност текстове, които прославяли някаква победа или хронология на царуването — египтяните са ги поставяли на обществени места, в дворовете на храмовете или на крепостите. Други стели били поставяни на границата на номите или по очертанията на града — чрез тях фараонът упоменавал основаването му или определял новите граници на нома.

При археологически разкопки постоянно се откриват нови стели

Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Advertisement