Устоите на обществото се създават още през Архаичния период, но по време на Старото царство Египет се превръща във високоорганизирана и централизирана теокрация. Забележителните технически постижения често най-напред се прилагат в строежа на царската гробница, а после се използват за подобряване на жизнените условия на хората.

Самото общество е организирано в пирамидална структура с царя на върха и селяни в основата. Концепцията за божествеността на царя (вижте и Слънчева същност на фараона) е съществена за египетската държава и по време на Старото царство е изразена по-ясно, отколкото през всички други периоди. Царят безспорно е първороден син и образ на бога-творец, както и представител на земята на всички божества. Но за разлика от култовия образ или култовото животно, той не е бил обект на култ докато е бил жив. Царят е придобивал божественост посредством ритуалите, изпълнявани по време на стъпването му на престола и коронясването, когато символите на властта, които е получавал, са му давали особена сила.

Царят е бил описван като "въплъщение" на бога-творец и символ на властта на земята, но вероятно не е бил смятан сам по себе си за божество. Божествената му сила е идвала от царската му мисия и от него се е очаквало да изпълнява божествените желания. В качеството си на въплъщение на Хор, царят всъщност не е ставал самият бог, а е вземал характерните му признаци и е давал възможност на бога чрез него да стане достъпен за човечеството. В различни периоди царят показва човешки и божествени черти, но докато боговете винаги са били безсмъртни, царят е трябвало да постигне този статут. По времето на Старото царство той е бил фигура от изключителна важност. Бил е крайно необходим за божествения ред, защото без него нито царството на боговете, нито светът на хората биха могли да функционират. На царят се гледа като на човешко и божествено същество. След коронясването той е придобивал силата на Хор, наследил трона на баща си Озирис, и е преминавал отвъд смъртността си, за да стане божествен владетел на Двете земи. Името на Хор, което приема при възкачването си на престола, пердставлява божествения аспект на царската власт, докато другите имена в титулатурата му олицетворяват ролята му на земен владетел.

Този статут създава дистанция между царя и поданиците му, която най-ясно личи от пирамидите от времето на Старото царство и от вярването, че само царят може да постигне индивидуален вечен живот, че след смъртта си той се присъединява към божествата и заедно с тях плава по небето. Този статут му е давал силата да посредничи между боговете и хората и поради това царската божественост е намирала израз в много сфери на обществото в Старото царство. Тук влизат централната и провинциалните администрации, както и организацията и управлението на държавните институции като царски резиденции, пирамидни комплекси и храмове на слънцето. Храмовите задължения на царя, наследил ролята на ранните племенни старейшини са включвани закони и правораздаване, военни действия, външна политика и обществени въпроси, както и религия. На теория царят притежава земята, нейните ресурси и хора, но самият той е поданик на Маат - принцип на равновесие във вселената. Действията му са били ограничавани от този принцип и от принципа на прецедента. Съобразявал се е със своите царски съветници и все повече от многобройните му задължения са били прехвърляни върху царските чиновници.

Царят е практикувал бигамия или полигамия и често е имал много деца от по-маловажните си съпруги. Това понякога е водело до конфликти, свързани с наследяването на трона. В опитите си да си осигури лоялността на най-близките си роднини, царят ги е назначавал на важни политически постове и ги е снабдявал с оборудвани гробници. През ранното Старо царство той е възнаграждавал лоялните мъже с постове, които те заемат пожизнено. По принцип периодът на заемане на даден пост е зависел от царя и това му е давало контрол над чиновниците дори и в най-отдалечените провинции. Когато в по-късните династии царската власт започва да запада, за да си спечелят подкрепа, царете правят постовете наследствени. Нарастващата независимост на провинциалните управители (номарси), обаче, довежда до създаването на техни собствени семейни династии и местни центрове на власт.

Освен това, макар ключовите позиции да са оставали в рамките на царските семейства през ранните династии, по-късните владетели понякога са предпочитали да подпомагат кариерата на поданици без царствен произход. Също така, за да се спечели подкрепата на благородниците, царят ги е възнаграждавал с царски земи и притежания, а дори и гробници, разположени близо до собствената му пирамида. Снабдявал ги е с имущество за поддържане на тези гробници и за осигуряване на непрекъснатост на погребалните ритуали. Вярвало се е, че способността на благородниците да оживяват след смъртта изцяло зависи от личното одобрение и благоволение на царя.

Цялата система е била поддържана от многобройно, йерархично организирано съсловие от дребни чиновници и администратори. Те са работели в главните държавни институции, разположени в Мемфис - хазната, оръжейните арсенали, житниците и комуналните съоръжения. Мемфис е египетска столица по време на Старото царство и в него са се намирали не само главните административни звена, но и царската резиденция, религиозните центрове, които са отговаряли за царските гробници в Сакара, Гиза, Мейдум и Дашур, а също и града, в който са живели жреците и останалият персонал, обслужващ гробниците.

Погребенията често са включвали мебели, бижута, тоалетни принадлежности, грънчарски съдове, каменни съдове и други предмети за всекидневна употреба. Богатите често са изисквали луксозни предмети и за собствените си домове. Занаятчиите, които изработват, украсяват и доставят тези стоки, живеят в Мемфис, където развиват характерен класически стил, наричан от египтолозите Мемфиска или Северна школа. Най-типичните й образци са стенни релефи и статуи, при изработването на които са били спазвани пропорции, осигуряващи единство в представянето на фигурите. Занаятчийството е било високо развито, като техническият напредък и майсторските умения, характерни за този период не са били повторени или надминати.

По-голямата част от населението се състои от селяни и крепостни, които, макар и да не могат да се нарекат роби, защото не са били собственост на отделни господари, са разполагали с малко свобода на придвижване и действие. Те са обработвали земята и са добивали храна за цялото население, както и продукти за постоянните огребални ритуали в пирамидите и гробниците. Всяка година в продължение на три месеца земята е била заливана от водите на Нил и е възможно през този период държавата да е плащала на селяните с храна, предназначена за тях и семействата им, в замяна на труда им в царската гробница. Може би така е било осигурявано изхранването им през времето, когато не са могли да обработват земята и се е предотвратявало потенциалното недоволство и бунтове.

От друга страна подобна схема вероятно е създавала значителни организационни трудности, свързани с транспортирането на работниците на големи разстояния от юг до пирамидалните комплекси на север. Затова е било по-лесно да се прилага системата на ангарията или да се използват само селяните, които живеят сравнително близо до строежите. Селяните са отбивали и задължителна военна служба, тъй като по това време не е съществувала напълно професионална армия, и са били изпращани в Нубия да добиват камък, нужен за строежите.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]


Египтопедия Порталът Египтопедия съдържа още много статии за Древен Египет.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.