Древни цивилизации
Advertisement

Текстове от пирамидите е сборник древноегипетски религиозни текстове от времето на Старото царство, по-голямата част от които намерени изписани по стените на пет пирамиди от Саккара. Те представят древноегипетската представа за отвъдното, и възкачването в небето на божествения фараон след смъртта и заемането на полагащото му се място до боговете. Тези текстове са най-старият сборник на религиозни заклинания от древния Египет, датирани от времето на Пета и Шеста фараонска династия, около 2350 г. пр.н.е. Изследователите срещат сериозни затруднения при точното датиране на текстовете. Те са изписани на староегипетски език и по-късно се развиват и се трансформират в текстове от саркофазите и Книга на мъртвите. Текстовете са неилюстрирани погребални надписи, изписани по стените и саркофазите от ранните древноегипетски пирамиди в Саккара.

Най-старите от тези текстове са открити в Пирамидата на Унас, последният цар на Пета фараонска династия, а другите са открити в пирамидите на царете Пепи I, Пепи II, Меренра и Тети от Шеста фараонска династия. Известни са между 714 и 759 заклинания, в зависимост колко от повтарящите се текстове се включват в бройката. Основна тема в Текстове от пирамидите е възкресението на фараона и възнасянето му в отвъдното. Текстовете са открити за първи път от Гастон Масперо през 1881 година и са публикувани година по-късно.

Вижте също[]

Външни препратки[]

Advertisement