Уран е древногръцко божество на небето и първия върховен бог. Уран бил син и партньор на Гея, баща на Кронос и един от Циклопите и Титаните (предшественици на Олимпийските божества).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.