Древни цивилизации
Advertisement

Хекатонхейри (от гр. εκατο "сто", χερι-"ръка";) — в древногръцката митология великани с по сто ръце и петдесет глави (Гий, Кот и Бриарий). Синове на Уран и Гея. Били затворени в недрата на земята от баща си Уран, но Зевс ги освобождава и призовава да се включат в борбата с титаните. Благодарение на тях, десетилетната война завършва. След победата на Олимпийските богове, хекатохереите станали стражи на вратата на Тартар, където били заточени победените Титани.

Advertisement