Ритуалният календар на маите, наречен Цолкин се е състои от повтарящи се периоди, като всеки един такъв период е дълъг 260 дни и включва в себе си 13 "месеца", всеки от които дълъг по 20 дни.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.