Древни цивилизации
Advertisement
 • Същност на сибирския шаманизъм
 • Предпоставки за възникване на шаманизма в ранните родови общества
 • Формиране на шаманизма като религия на патриархалното общество
 • Представа за света у тюркските сибирски народи
 • Представа за света при алтайските народи
  • Представа за света у монголските народи
  • Представи за света при манджуро-тунгузките народи
 • Представа за света у корейците
 • Шаманът като служител на култа. Мотиви за посвещаването му и атрибути
 • Вяра в домашни божества при корейците
 • Вяра в божествата на корейското село
 • Шаманският ритуал в Корея
 • Особености на корейския шаманизъм
 • Класификация на корейските шамани
 • Термини за назоваване на служителите на шаманския култ в Корея и Централна Азия
Advertisement