Древни цивилизации
Advertisement

Счита се, че Шан (ин) е първата китайска държава основана от династията Шан около 18 век пр.н.е. и просъществувала до около 11 век пр.н.е. Архиелогическите находки около нейната столица - града Анян свидетелстват за силно развито културно равнище. Използвала се идеографичната писменост, а ритуалите за гадаене са съпътствали ежедневните дейности. От надписите върху откритите бронзови съдове и тези в гробницата на царица Фу Хао се стига до извода, че са имали развита парична система. Тази ранна форма на пари била раковината каури в нанизи по пет или десет. Отдалечеността на Анян от тихоокеанския бряг, където се събирали тези раковини, повишава ценността на каури и според преданията дори около 600 г. пр. н. е. тогавашният първи министър на царството Цу в днешен Хонан заповядал да се секат монети във формата на раковина.

Advertisement