Ярило (известен и като Ярила, Ярун, Яра, Jaro, Jarowit) е славянски бог на пролетта, младостта, плодородието, страстта и плътската любов. Ипостас и син на бога на слънцето - Даждбог.

Ярило олицетворява младото пролетно слънце, което набира сила след зимата и разбужда природата за нов живот. Той е партньор на Лада, оплодител на природата. Често му се приписват и прелюбодействени характеристики. Във връзка с това руски сказания го посочват като ежегоден оплодител на Майката Земя - съпругата на бог Сварог.

Представят Ярило като млад голобрад златокос мъж, конник. Облечен е в нехарактерна за мъжкото облекло дълга (женска?) бяла риза, със зелен венец на главата и китка житни класове в лявата си ръка. В дясната понякога носи рог или напъпила дървена сопа, символ на мъжката сексуална сила, или дори меч, асоциацииран символно с мъжкия полов член.

Като соларно божество, Ярило има военен характер - защитник на хората, борец срещу силите на мрака. В тази си роля, в редица славянски легенди Ярило влиза в ежегоден двубой със Змея, а победата му символизира победата на пролетта над зимата. След християнизацията, образът му се прелива в образа на св. Георги Победоносец. Затова и празникът на Ярило се чества на шести май.

Вечният славянски огън
Тази статия се позовава на материали от сайта Вечният славянски огън, използвани с изричното писмено разрешение на Георги Михов - Огнеслав, автор и собственик на сайта и материалите.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.